Bernd Koberling: Krajina

Rok vzniku: 1967

Bernd Koberling: Krajina

Krajina je nejen příroda, která nás obklopuje, stromy, lesy, louky, ale můžeme si představit i třeba městskou krajinu. Je to tedy prostředí, které nás obklopuje.