Martin Honert: Ministranti

Rok vzniku: 1989

polyesterová skořepina

Martin Honert: Ministranti

Sochařství je pojem proměnlivý, jeho naplnění se může měnit podle postupů, které sochař zvolí, i podle materiálů. Hmotu, z níž se tvoří – třeba kámen, dřevo, hlína – můžeme přidávat (skulptura), nebo také odebírat (plastika). Každopádně je ale pojítkem trojrozměrnost výsledného díla.